Junta Directiva

Xavier Arqué
President – ASBTEC Universitats
xarque@asbtec.org

Mireia Llorà
Vicepresidenta – ASBTEC Empresa
mllora@asbtec.org

Maria Gelabert
Secretària
mgelabert@asbtec.org

Daniel Fernández
Tresorer
dfernandez@asbtec.org

Adrià Mitjavila
Vocal – ASBTEC Comunicació
amitjavila@asbtec.org

Cristina Vilarmau
Vocal – ASBTEC Activitats
cvilarmau@asbtec.org