Junta Directiva

Aquests són els membres de l’actual Junta Directiva de l’ASBTEC:

Daniel Fernández
President
dfernandez@asbtec.org

Maria Gelabert
Vicepresidenta
mgelabert@asbtec.org

Aleix Mariné
Secretari
amarine@asbtec.org

Aitor Balmaseda
Tresorer
abalmaseda@asbtec.org

Adrià Mitjavila
Vocal – ASBTEC Comunicació
amitjavila@asbtec.org

Cristina Vilarmau
Vocal – ASBTEC Activitats
cvilarmau@asbtec.org

Xavier Arqué
Vocal d’assessoria
xarque@asbtec.org

Mireia Llorà
Vocal d’assessoria
mllora@asbtec.org