Què és la metilació i com afecta a l’expressio dels gens

+ Què és la metilació i com afecta a l’expressió de gens?
 
La metilació dels gens consisteix en l’addició d’un grup metil (-CH3) a l’ADN, en concret, a les bases citosina (C) amb una guanina (G) al costat.
És un sistema de regulació de l’expressió dels gens, un marcatge que li indica al cos quan s’ha d’encendre el mecanisme i quan s’ha d’apagar. Seguint amb aquest paral•lelisme, la metilació correspondria a l’OFF de la maquinària de manera que quan l’ADNtranscriptasa arriba a un grup metil, s’atura i deixa de transcriure.
La metilació és doncs un sistema de silenciació de gens que produeix alteracions en la transcripció genètica sense necessitat d’alterar la seqüència d’ADN.

 

La metilació de l’ADN pot silenciar o activar gens.
En el cas que ens ocupa, les altes temperatures produeixen una metilació del promotor del gen de l’aromatasa (cyp19a) de manera que aquest no s’expressa.
Les boles que apareixen damunt de cada gràfic es corresponen amb els set llocs del promotor susceptibles a metilació (zones riques en citosina seguida de guanina). Les boles negres són els llocs que estan metilats i les blanques els que no. Així doncs el perfil A consisteix en aquells peixos que tenen tots els llocs possibles metilats, el B aquells que estan metilats excepte la primera posició (5’), el C tots metilats excepte la darrera posició (3’) i el D aquells que no tenen cap metilació. Pel que fa a les sigles, FLT representa les femelles a baixes temperatures, FHT femelles a altes temperatures, MLT mascles a baixa temperatura i MHT mascles a alta temperatura.

Els resultats demostren com els mascles a altes temperatures presenten majoritàriament un 100% de metilació, mentre que les dones a baixes temperatures tenen, en la majoria dels casos, una metilació inexistent.

Tornar a l’article “La calor els torna mascles”

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *